مجمع طلاب شهرستان رودبار-گیلان

پایگاه اطلاع رسانی ونشر آثار

مجمع طلاب شهرستان رودبار-گیلان

پایگاه اطلاع رسانی ونشر آثار

مجمع طلاب شهرستان رودبار-گیلان

روحانی، آن وقتی سخن نافذ خواهد داشت که عملاً نشان بدهد به زخارف دنیا بی‌اعتناست و آن حرصی که بر دلهای دنیاداران و دنیامداران حاکم است، بر او حاکم نیست. این را باید به مردم نشان بدهیم. روحانیت، در سایه‌ی پارسایی بود که این حیثیت و آبرو را پیدا کرد. این پارسایی و بی‌اعتنایی به دنیا و به زخارف، باید حفظ شود.

۱۳۶۹/۱۲/۲۲

 1.  آستان مقدس امامزادگان سیدرضا و سیده معصومه (علیهما السلام) ـ رودبار
 2.  آستان مقدس امامزادگان سیدهادی و مهدی (علیهما السلام) ـ عمارلو
 3.  آستان مقدس امامزاده هادی و محمد (علیه السلام) ـ شاه شهیدان
 4.  آستان مقدس امامزاده طاهر (علیه السلام) ـ شمام
 5.  آستان مقدس امامزاده محمد حنفیه (علیه السلام) ـ بیورزین
 6.  آستان مقدس امامزادگان محمد و عبدالله (علیهما السلام) ـ جیرنده
 7.  آستان مقدس امامزاده عسکر (علیه السلام) ـ جیرنده
 8. آستان مقدس امامزادگان ابراهیم و صالح (علیهما السلام) ـ براگر
 9.  آستان مقدس امامزادگان ابوالحسن و سیدمحمد و محسن (علیهم السلام) ـ فیلده
 10.  آستان مقدس امامزادگان اسماعیل و سلیمان (علیهما السلام) ـ جیرنده
 11. آستان مقدس امامزادگان سیداحمد و محمد (علیهما السلام) ـ ناوه
 12. آستان مقدس امامزادگان طیب و طاهر (علیهما السلام) ـ پاکده
 13. آستان مقدس امامزادگان محمود و قاسم و اسماعیل (علیهم السلام) ـ ویه
 14. آستان مقدس امامزادگان مفیدالدین و محمد (علیهما السلام) ـ دارستان
 15. آستان مقدس امامزادگان یوسف و اسکندر (علیهما السلام) ـ گردپشته
 16. آستان مقدس امامزاده ابوطالب (علیه السلام) ـ کلشتر
 17. آستان مقدس امامزاده ابوالقاسم (علیه السلام) ـ سنگرود
 18. آستانه مقدسه امامزاده بی بی زینب (علیها السلام) ـ جیرنده
 19. آستان مقدس امامزاده حسین (علیه السلام) ـ آغوزین
 20. آستان مقدس امامزاده حمزه (علیه السلام) ـ لوشان 
 21.  آستان مقدس امامزاده سلطانعلی محمدطاهر (علیه السلام) ـ معدن سنگرود
 22. آستان مقدس امامزاده سیدعلی (علیه السلام) ـ کیاتمل شیرکوه خشکبیجار
 23. آستان مقدس امامزاده صلاح الدین (علیه السلام) ـ لیاول علیا
 24. آستان مقدس امامزاده قاسم (علیه السلام) ـ چهش
 25. آستان مقدس امامزاده قاسم (علیه السلام) ـ کلیشم
 26. آستان مقدس امامزاده محتشم (علیه السلام) ـ توتکابن
 27. آستان مقدس امامزاده محمد (علیه السلام) ـ نورالعرش
 28. آستان مقدس امامزاده معصوم (علیه السلام) ـ چلوانسرا
 29. آستان مقدس امامزاده طاهر (ع) -منجیل
لیست بقاع متبرکه شهرستان ازسایت جامع امام زادگان وبقاع متبرکه سازمان اوقاف کشور اتخاذشده برای مشاهده می توانید به اینجا مراجعه نمائید.