مجمع طلاب شهرستان رودبار-گیلان

پایگاه اطلاع رسانی ونشر آثار

مجمع طلاب شهرستان رودبار-گیلان

پایگاه اطلاع رسانی ونشر آثار

مجمع طلاب شهرستان رودبار-گیلان

روحانی، آن وقتی سخن نافذ خواهد داشت که عملاً نشان بدهد به زخارف دنیا بی‌اعتناست و آن حرصی که بر دلهای دنیاداران و دنیامداران حاکم است، بر او حاکم نیست. این را باید به مردم نشان بدهیم. روحانیت، در سایه‌ی پارسایی بود که این حیثیت و آبرو را پیدا کرد. این پارسایی و بی‌اعتنایی به دنیا و به زخارف، باید حفظ شود.

۱۳۶۹/۱۲/۲۲

مساجد شهرستان رودبار

رودبار

 1. کوی حسینی -  مسجد امام حسین علیه السلام
 2. گلدیان - مسجد النبی (ص)
 3. لویه - مسجد صاحب الزمان (عج)
 4. ویایه - مسجدامام خمینی (ره)
 5. خلسر - مسجد ولیعصر(عج)
 6. گزن - مسجدسجادیه
 7. پائین بازار - مسجدولیعصر (عج)
 8. بالابازار - مسجدحضرت ابالفضل (ع) "جامع"
 9. دارستان - مسجدصاحب الزمان (عج)
 10. تکلیم - مسجدامیرالمومنین علیه السلام
 11. لاکه - مسجدامام حسن مجتبی علیه السلام
 12. دوگاهه - مسجد امام جعفرصادق علیه السلام
 13. خرمبو - مسجدامام حسین علیه السلام
 14. کوشک - مسجدامام حسین علیه السلام
 15. فتسم - مسجدحضرت رسول (ص)
 16. سرخن - مسجدحضرت ابالفضل (ع)
 17. داکدره - مسجدصاحب الزمان (عج)
 18. شهرک رسالت - مسجدجامع امیرالمومنین (ع)
 19. کلشتر - مسجدجامع امام خمینی (ره)
 20. کلشتر - مسجدصاحب الزمان(عج)
 21. آغوزبن - مسجدصاحب الزمان (عج)

منجیل

 1. مرکزی - مسجد جامع طاهریه " مصلی"
 2. مرکزی - مسجد حضرت ابالفضل (ع)
 3. مرکزی  - مسجد امام زین العابدین علیه السلام
 4. مرکزی -مسجد صاحب الزمان (عج)
 5. هرزویل - مسجد امام حسین علیه السلام
 6. هرزویل - مسجد اصاحب الزمان (عج)
 7. شهرک ایثارگران - مسجدامام حسین (ع)
 8. شهرک بابائیان -مسجدصاحب الزمان (عج)
 9. محمودآباد - مسجد صاحب الزمان (عج)
 10. علی آباد - مسجدصاحب الزمان (عج)

لوشان

 1. مرکزی - مسجدجامع
 2. مرکزی - مسجدصاحب الزمان (عج)
 3. سیاه تپه - مسجد اهل البت علیه السلام
 4. غارکوه - مسجدامام سجلد (ع)
 5. شهید قزوینی پور - مسجد ولیعصر(عج)
 6. پاچنار - مسجد حضرت ابالفضل(ع)
 7. جمال آباد - مسجدصاحب الزمان (عج)
 8. 31خرداد - مسجد حضرت ابالفضل (ع)
 9. ترک نشین - مسجد امام صادق (ع)
 10. قره تیکان - مسجد حضرت ابالفضل (ع)
 11. شهرکوه -مسجدامام حسین (ع)

رستم آباد

 1. مرکزی -مسجد اهل البیت علیهم السلام "جامع"
 2. شمام - مسجد امام علی (ع)
 3. گنجه - مسجداهل البیت علیهمالسلام
 4. گنجه - مسجد ولیعصر(عج)
 5. کبته - مسجدصاحب الزمان (عج)
 6. جوبن - مسجدجامع
 7. جوبن - مسجدصاحب الزمان (عج)
 8. جوبن - مسجد حضرت ابالفضل (ع)
 9. جمشیدآباد - مسجد امام حسین (ع)
 10. سیاه رود پشته - مسجدامام خمینی (ره)
 11. اسکولک - مسجدامام حسین (ع)
 12. اسکولک - مسجد صاحب الزمان (عج)
 13. رشته رود - مسجد صاحب الزمان (عج)
 14. رشته رود - مسجد حضرت ابالفضل (ع)
 15. رشته رود -مسجد سیدالشهداء(ع)
 16. خولک - مسجدحضرت ابالفضل (ع)
 17. دیزکوه -مسجدامام حسین (ع)
 18. کلورز - مسجدشهدای کلورز
 19. سفیدرود - مسجدصاحب الزمان (عج)
 20. طلابر - مسجد صاحب الزمان (عج)
 21. کوسه - مسجد صاحب الزمان (عج)
 22. هرکیان - مسجد صاحب الزمان (عج)
 23. مازیان - مسجدصاحب الزمان (عج)
 24. چارمان کلاشم - مسجد حضرت ابالفضل (ع)
 25. نقله بر - مسجد صاحب الزمان (عج)
 26. کولکش -مسجد صاحب الزمان (عج)
 27. جوکین -مسجد جامع
 28.  فیلده - مسجد امام موسی کاظم علیه السلام
 29.  مرزانکش - مسجد امام حسین (ع)
 30. توسه رود - مسجد امام حسین (ع)
 31. دشتکان - مسجد ولیعصر(عج)

توتکابن

 1. مرکزی - مسجدامام جعفرصادق (ع)
 2. مرکزی - مسجد حضرت ابالفضل (ع)
 3. حاجیده - مسجد حضرت ابالفضل (ع)
 4. حلیم جان -مسجد امام حسین (ع)
 5. حلیم جان -مسجد صاحب الزمان (عج)
 6. حلیم جان -مسجد حضرت ابالفضل (ع)
 7. حلیم جان -مسجدشهیددمطری
 8. راجعون -مسجدامام حسین (ع)
 9. سیدان -مسجدامام صادق(ع)
 10. رشی -مسجدحضرت ابالفضل (ع)
 11. فتحکوه  - مسجد صاحب الزمان (عج)
 12. دفراز - مسجدصاحب الزمان (عج)
 13. براگور - مسجدسیدالشهداء (ع)
 14. سیاکیش - مسجدامام حسین (ع)
 15.  بالابراگور - مسجد امام حسین (ع)
 16.  دارامحله - مسجد امام حسین (ع)
 17.  کوکنه - مسجد امام حسین (ع)
 18.  رودسرا -مسجد صاحب الزمان (عج)
 19. رودسرا -مسجد امام حسین (ع)
 20. انارکول -مسجدولیعصر(عج)
 21. نصفی - مسجدجامع
 22. شیخ علی توسه - مسجدولیعصر(عج)
 23. گردپشته -مسجد امام جعفرصادق (ع)
 24. شهربیجار -مسجد جامع
 25.  میرزاگلبند -مسجدصاحب الزمان (عج)
 26.  حاجی شیرکیا - مسجد ولیعصر(عج)
 27. سندس -مسجداهل البیت علیه السلام
 28.  رودخانه -مسجد حضرت ابالفضل (ع)
مساجدبراساس آمار سایت فرمانداری شهرستان رودبارمی باشد. برای مشاهده به اینجا مراجعه نمائید.